جلسه ستاد کرونای بخش مرکزی


دومین جلسه ستاد مقابله با ویروس کرونای بخش مرکزی با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، دبیر شورای بهداشت ، نایب رئیس شورای اسلامی بخش ، دبیران دهیاران ، پزشکان مراکز خانه بهداشت و مسئولین بهداشت محیط در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد.


برچسب ها :