جلسه شهرستانی ستاد مقابله و مدیریت با ویروس کرونا


جلسه شهرستانی ستاد مقابله و مدیریت باویروس کرونا

هم اکنون این جلسه به ریاست
مهندس ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل

باحضور سردار سعادتی نماینده محترم مردم شهرستان بابل در

مجلس شورای اسلامی

وبا حضور مدیران اجرایی اعضای شهرستانی این ستاد برگزار شد…

پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۰