جلسه شورای بهداشت بخش مرکزی


✳️ جلسه شورای بهداشت بخش مرکزی بابل

با محوریت کوید ۱۹ و تشکیل ستاد متناظر در سطح روستاها

این جلسه به ریاست مهندس حاج اسماعیلی

بخشدار محترم مرکزی

در سالن جلسات فرمانداری ویژه شهرستان بابل برگزار گردید

❇️ سه شنبه ۲۷ ابان ۹۹