جلسه شورای ترافیک شهرستان بابل برگزار شد…


جلسه شورای ترافیک شهرستان بابل

این جلسه به ریاست مهندس ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل با حضور اعضا برگزار گردید.

چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰