جلسه شورای ترافیک شهرستان بابل


جلسه شورای ترافیک شهرستان بابل به ریاست مهندس ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل
سرهنگ شالیکار فرماندهی محترم نیروی انتظامی شهرستان
مهندس کیانی سرپرست محترم شهرداری بابل
علی رئیسی رئیس محترم پلیس راهور و اعضای محترم شورای ترافیک در سالن اجتماعات فرمانداری بابل برگزار شد.
در این جلسه پس از گزارشی از سوی دبیرخانه شورای ترافیک مصوباتی هم برای رفع مشکل بخشی ازمشکلات شهری با نظر
موافق اعضای شورای ترافیک به تصویب رسید.
مصوبات شورای ترافیک به شهرداری ابلاغ خواهد شد تا جهت اجرایی شدن آن اقدام نماید.
“ نبی اله علی نتاج ”
خبرنگار روزنامه پیشرو در استان مازندران