جلسه شورای ترافیک شهرستان بابل


♦️ جلسه شورای ترافیک شهرستان بابل

به ریاست مهندس ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه این شهرستان

وبا حضور اعضای این شورا برگزار شد…

پنجشنبه : دوم اردیبهشت ۱۴۰۰