جلسه شورای معاونین با حضور بخشداران ششگانه شهرستان…


جلسه شورای معاونین با حضور بخشداران ۶ گانه
به ریاست ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل

با دستور کار هماهنگی جهت اجرای برنامه های راهبردی ابلاغی استاندار محترم مازندران

چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰