جلسه شورای معاونین و بخشداران فرمانداری ویژه شهرستان بابل


☸جلسه شورای معاونین و بخشداران فرمانداری ویژه شهرستان بابل

به ریاست مهندس ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه این شهرستان برگزار شد…

سه شنبه ۱۴ بهمن ۹۹

عکس سید رضا مقیمی درزی

گزارش مهدی بادی کناری