جلسه شورای کشاورزی شهرستان بابل


جلسه شورای کشاورزی بخش مرکزی به ریاست مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و با حضور رئیس محترم شرکت سوخت رسانی شهرستان ، دبیران محترم دهیاران ، روسای مراکز خدمات کشاورزی ، در خصوص ثبت نام برای دریافت سوخت تیلر و تراکتور از اول اسفند ماه سال جاری ، هدایت صاحبان ادوات کشاورزی جهت دریافت پلاک و… در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد.