جلسه شورای کشاورزی شهرستان بابل


هفتمین جلسه شورای کشاورزی شهرستان بابل به ریاست آقای زاهد پاشا معاون محترم برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه و با حضور بخشداران محترم و اعضای شورای کشاورزی این شهرستان با طرح موضوعات ذیل برگزار شد …

✅ زراعت چوب وکاشت نهال در حاشیه جاده های مواصلاتی .

✅ گزارش شخم وشیار اراضی شالیزاری سال ۱۴۰۱_۱۴۰۰

✅گزارش وضعیت آبگیری آبندانهاو نهرهای شهرستان.

✅ وضعیت توزیع و میزان بذر گواهی شده شالی .

✅ گزارش توزیع نهادهای دامی .

✅ نمایشگاه گل وگیاه در ایام تعطیلات .

✅گزارش ازبررسی مشمولین شرایط بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور.

چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰