جلسه طرح برکت برای اشتغال و صندوق های خرد روستایی


جلسه طرح برکت برای اشتغال و صندوق های خرد روستایی به ریاست مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و با حضور رییس آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ، نمایندگی بنیاد برکت شهرستان ، کارشناس بخشداری ، عضو شورای اسلامی بخش، دبیران دهیاران بخش در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد.