جلسه طرح روستای بدون بی کار


جلسه طرح روستای بدون بیکار با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رئیس صندوق کارآفرین امید شهرستان ، نماینده جهاد کشاورزی ، و دهیاران منتخب طرح در بخشداری مرکزی بابل