جلسه قرارگاه شناسایی و راستی آزمایی اموال دولتی در شهرستان بابل


جلسه قرار گاه شناسایی و راستی آزمایی اموال دولتی در شهرستان بابل به ریاست ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه این شهرستان و با حضور کارشناسان استانی برگزار شد…

⚫️ چهارشنبه ۱۲ شهریور ۹۹