جلسه لایروبی رودخانه بابلرود در محدوده شهر امیرکلا


جلسه لایروبی رودخانه بابلرود در محدوده شهر امیرکلا با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، شهردار امیرکلا ، رئیس شورای بخش و معاون شهردار امیرکلا در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد.