جلسه مسکن محرومین بخش مرکزی بابل


جلسه خانه محروم با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رئیس بنیاد مسکن ، رئیس کمیته امداد ، رئیس بهزیستی شهرستان در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد.