جلسه هماهنگی اجرای طرح گردشگری در آب بندان ها و احیای آب بندان های شهرستان بابل


☸جلسه هماهنگی اجرای طرح گردشگری در آب بندان ها
و احیای آب بندان های شهرستان بابل

⚛در راستای تاکیدات استاندارمازندران
جلسه ای در خصوص هماهنگی اجرای طرح گردشگری در آب بندان ها و احیای آب بندان های شهرستان بابل

به ریاست آقای زاهد پاشا معاون محترم توسعه و برنامه ریزی فرمانداری ویژه این شهرستان
در سالن جلسات این فرمانداری برگزار شد…

یک شنبه ۷ دی ۹۹

عکس : سید رضا مقیمی درزی

گزارش : مهدی بادی کناری