جلسه هماهنگی بخشداران شهرستان بابل


جلسه هماهنگی بخشداران شهرستان بابل

به ریاست دکتر قاسم عزیز زاده گرجی فرماندار محترم ویژه شهرستان بابل

و با حضور معاونین محترم برنامه ریزی و عمرانی این فرمانداری و رئیس اداره سیاسی

جلسه هماهنگی بخشداران شهرستان بابل برگزار گردید.

🗓 عصر چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱