جلسه هماهنگی برگزاری بازارچه بومی محلی در بخش مرکزی


جلسه هماهنگی برای برگزاری بازارچه بومی محلی بخش در راستای مصوبه ستاد سفر شهرستان در روزهای بیست و سوم تا بیست پنجم اسفند ماه در مجموعه فرهنگی هنری عمو نوروز روستای دریکنده با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رئیس محترم شورای بخش و دهیاران محترم در بخشداری