جلسه هماهنگی تشکیل شورای قرآنی شهرستان بابل


❇️ جلسه هماهنگی تشکیل شورای قرانی شهرستان بابل

به ریاست مهندس ولی زاده

معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه این شهرستان برگزار شد…

سه شنبه ۲۷ ابان ۹۹