جلسه هماهنگی در اجرای تفاهم نامه با مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور


? جلسه هماهنگی در اجرای تفاهم نامه با مدیر عامل صندوق کار افرینی امید کشور

این جلسه به ریاست مهندس ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان

با موضوع هر روستا یک محصول و روستای بدون بیکار و حمایت از محصولات محلی و توسعه گردشگری برگزار گردید.