جلسه هماهنگی گلریزان مجازی استانی آزادی زندانیان جرایم غیرعمد


جلسه هماهنگی برگزاری گلریزان مجازی استانی آزادی زندانیان جرایم غیر عمد

جلسه ای به ریاست دکتر قاسم عزیززاده گرجی ، معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل

و با حضور معاون برنامه‌ریزی فرمانداری ، بخشداران،شهرداران مناطق بابل و روسای ادارات زندان،صمت،کار ، انجمن کارآفرینان و اصحاب رسانه

در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد…

صبح جمعه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱