جلسه هم اندیشی با دهیاری های چاری ، میرودپشت و روشن آباد


جلسه هم اندیشی با مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی باتفاق رییس محترم شورای اسلامی روستاهای روشن آباد و میرودپشت سرپرستان دهیاریهای چاری ، میرودپشت و روشن آباد در خصوص تقسیم مسئولیت و انجام امورات مالی در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد.

سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰