جلسه هم اندیشی بودجه نویسی و دفترچه عوارض خدماتی


جلسه هم اندیشی بودجه نویسی و دفترچه عوارض خدماتی با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، دبیران دهیاران ، مسئولین مالی و فنی دهیاریها در بخشداری