جلسه هم اندیشی مسئولین فنی و مالی دهیاریها


جلسه هم اندیشی مسئولین فنی و مسئولین مالی دهیاریها جهت ارتقای عملکرد با حضور بخشدار مرکزی و دبیران دهیاران در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد…