جلسه هیئت رئیسه شورای بخش مرکزی بابل


جلسه هیئت رئیسه شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان بابل با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و اعضای شورای اسلامی بخش تشکیل شد . و پس ازبرگزاری انتخابات و رای گیری نفرات به شرح ذیل انتخاب شدند :
۱- آقای مهندس داریوش شیرچی با ۵ رای به عنوان رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی
۲- آقای مهدی نجار با پنج رای به عنوان نایب رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی

۳- آقای قربان زاده با پنج رای به عنوان منشی شورا انتخاب شدند