جلسه پیشگیری و مقابله با تفکیک ، تغییرکاربری و ساخت و ساز غیرمجاز شهرستان بابل


ششمین جلسه در خصوص پیشگیری و مقابله با تفکیک ، تغییر کاربری و ساخت و ساز غیر مجاز شهرستان بابل

به ریاست ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه این شهرستان

برگزار شد…

دوشنبه ۲۷ بهمن ۹۹