جلسه پیگیری اشتغال روستایی


جلسه پیگیری اشتغال روستایی با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رییس صندوق کار افرینی امید شهرستان ، معاون جهاد کشاورزی شهرستان با حضور دهیاران هدف