جلسه پیگیری طرح های نیمه کاره شهرک مهردشت سلطان محمدطاهر


جلسه پیگیری طرح نیمه کاره در شهرک مهردشت سلطان محمد طاهر موضوع احداث مخزن زمینی به ریاست مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رؤسای محترم آب و فاضلاب شهرستان ، راه و شهرسازی ، رییس اداره برنامه ریزی فرمانداری و دهیار و نماینده شهرک مهردشت در بخشداری مرکزی بابل برگزار گردید.