جلسه کارشناسی کمیته تطبیق بخش مرکزی بابل


جلسه کارشناسی کمیته تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بهمراه کارشناس بخشداری و دبیر دهیاران و مسئولین فنی و مالی دهیاری در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد.