جلسه کارشناسی کمیته تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی بخش مرکزی


جلسه کارشناسی کمیته تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی بخش مرکزی به ریاست مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و با حضور نماینده محترم شورای بخش در شورای شهرستان ، کارشناس بخشداری ، دبیر دهیاران و مسئولین مالی و فنی دهیاری در بخشداری