جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان بابل با موضوع بررسی مشکل واحد تولیدی دانش بنیان


جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان بابل

با موضوع بررسی مشکل واحد تولیدی دانش بنیان
((تولید و تعمیر انواع ماشین های هیدرولیکی صنعتی))

این جلسه به ریاست زاهد پاشا

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه این شهرستان برگزار شد.

❇️ چهارشنبه ۱۲ اذر ۹۹