جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با تفکیک ، تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز شهرستان بابل


جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با تفکیک،تغییر کاربری و ساخت و ساز غیر مجاز شهرستان بابل

این جلسه به ریاست دکتر قاسم عزیززاده گرجی سرپرست محترم فرمانداری ویژه شهرستان بابل

و با حضور سردار اکبرزاده نماینده ویژه‌ استاندار در امور صیانت از محیط زیست،منابع طبیعی و اراضی ملی استان مازندران

اعضای شورای تامین،بخشداران ، شهرداران ، مدیران جهادکشاورزی و منابع طبیعی و اصحاب رسانه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد…

چهارشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۱