جلسه کمک و حمایت کتابخانه عمومی شهرستان و خیرین به کتابخانه درحال احداث روستای پایین بیشه سر


جلسه کمک و حمایت کتابخانه عمومی شهرستان و خیرین روستای پایین بیشه سر به کتابخانه در حال افتتاح روستا با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بابل ، رییس کتابخانه عمومی شهرستان ، رییس شورای بخش و دهیار روستا در بخشداری مرکزی بابل برگزار گردید.