جلسه کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی بخش مرکزی


جلسه کارشناسی کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی بخش مرکزی با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رییس محترم شورای بخش ، نماینده محترم شورای شهرستان در کمیته تطبیق ، دهیاران و اعضای کارشناسی در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد.

چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰