جلسه کمیته بررسی مصوبات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی


جلسه کمیته کارشناسی و بررسی مصوبات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی شهرستان با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، نماینده شورای شهرستان در کمیته تطبیق بخش ، کارشناس بخشداری ، دبیر دهیاران و مسئولین فنی و مالی دهیاریها در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد.

دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰