جلسه کمیته بررسی مصوبات شوراهای اسلامی بخش مرکزی


جلسه کمیته کارشناسی مصوبات شوراهای اسلامی بخش مرکزی به ریاست مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و اعضای محترم مربوطه در بخشداری برگزار شد.

دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰