جلسه کمیته بررسی مصوبات شوراهای اسلامی


جلسه کمیته کارشناسی بررسی مصوبات شوراهای اسلامی بخش مرکزی با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، کارشناس محترم شوراهای بخشداری و مسئولین فنی و مالی دهیاریها در دفتر بخشدار مرکزی برگزار شد.