جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان بابل؛


✳️ جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان بابل
به ریاست مهندس ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه

این شهرستان برگزار شد.

✳️ دستور کار این جلسه تعیین فرآیند اجرایی نحوه توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در سال ۱۴۰۰ می باشد.

یکشنبه : ۲۷ تیر ۱۴۰