جلسه کمیته تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی بخش مرکزی بابل


تشکیل جلسه کمیته کارشناسی هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی بخش با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، کارشناس محترم بخشداری ، دبیران محترم دهیاران و مسئولین فنی و مالی دهیاریها در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد.

یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۰