جلسه کمیسیون ماده ۹۹


جلسه کمیسیون ماده ۹۹ دهیاری با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و اعضای کمیسیون در بخشداری ۹۹/۱۱/۱۲