جلسه کمیسیون نظارت شهرستان بابل


جلسه کمیسیون نظارت شهرستان بابل به ریاست دکتر قاسم عزیززاده گرجی معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه این شهرستان و بخشداران محترم و … تشکیل شد.

یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱