جلسه یک روستا یک شغل


جلسه یک روس تا یک شغل با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رئیس محترم صندوق کارآفرینی شهرستان ، نماینده سردار سعادتی ، نمایندگان ادارات شیلات و میراث فرهنگی و اداره صمت ، دهیاران روستاهای مورد هدف در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد.