جلسه ی اشتغال روستای بدون بیکار


جلسه اشتغال روستای بدون بیکار در حوزه بخش مرکزی به ریاست مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و با حضور مهندس زاهدپاشا معاون محترم برنامه ریزی فرمانداری بابل ، نماینده نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی ، رئیس محترم صندوق کارآفرینی امید ، سرپرست محترم جهاد کشاورزی ، دهیاران محترم روستای مشمول در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد.