حضور بخشدار مرکزی بر مزار خیر نیک اندیش فلاح نوشیروانی


حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بر سر مزار خیر نیک اندیش روستای نوشیروانکلا آقای سید حسین فلاح نوشیروانی …

دوشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۰