حضور رییس بنیاد مسکن کشور در روستاهای بخش مرکزی بابل


دکتر نیکزاد رییس محترم بنیاد مسکن کشور بهمراه دکتر کریمی و سردار سعادتی نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی ، مهندس ولیزاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل ، مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، مدیر کل محترم بنیاد مسکن استان ، رییس محترم بنیاد مسکن بابل و … در روستاهای پایین بیشه سر ، لنگور و کلمدان نقیب حضور پیدا کردند…

پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰