حضور سردار سعادتی نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی در جلسه محوری گنج افروز…


حضور و بازدید سردار سعادتی نماینده محترم مردم شهرستان بابل در مجلس شورای اسلامی بهمراه مهندس ولیزاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل و مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و روسای محترم ادارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، راهداری ، راه وشهرسازی و رییس محترم شورای اسلامی بخش مرکزی در جلسه محوری گنج افروز بهمراه شوراهای اسلامی و دهیاران محور گنج افروز جهت بررسی مشکلات در حوزه ادارات مذکور….

شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰