حضور فرماندار بهمراه بخشدار مرکزی درمراسم ایام فاطمیه و دومین سالگرد شهید سردار سلیمانی در روستای گله کلا مرزون آباد


حضور مهندس ولیزاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل بهمراه مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزس و… در مراسم فاطمیه و دومین سالگرد سردار دلها حاج قاسم سلیمانی در روستای گله کلا مرزون آباد