حضور فرماندار بهمراه بخشدار مرکزی در منزل شهید نظرعلی طالبی زرین کمر


بمناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران حضور
دکتر عزیز زاده گرجی معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل به اتفاق مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، سرهنگ علی نیا فرمانده محترم بسیج ادارات شهرستان بابل ، رئیس محترم بنیاد شهید ، رئیس اداره میراث فرهنگی ,صنایع دستی و گردشگری شهرستان بابل
در منزل ارتشی شهید سردار نظر علی طالبی رزین کمر

دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱