حضور مدیرکل سرمایه گذاری استانداری و نماینده محترم بنیاد برکت در جشنواره توانمندی زنان روستایی بخش مرکزی بابل…؛


حضور دکتر بخشی مدیر کل محترم سرمایه گذاری و اشتغال استانداری مازندران و آقای سوادی نماینده محترم بنیاد برکت از جشنواره توانمندی زنان روستایی و ارایه راهکارهای لازم در خصوص جذب تسهیلات برای غرفه داران…

پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۰