حضور مسئولین در روستای بالادرویش خاک


حضور دکتر کریمی نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رییسه باتفاق مهندس ولیزاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل و مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و روسای محترم ادارات بنیاد مسکن ، جهاد کشاورزی ، برق جنوب و رییس شورای اسلامی بخش جهت بررسی مشکلات روستای درویش خاک بالا…

یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰